Funktionen_09.05.1961

Walter Gruber
Walter Gruber
Funktion Anfang Sektion Rechnungsprüfer 1961-1962 Rechnungsrevisor, AVS Ulten Beirat 1961-1961 Ausschuss, AVS Ulten
Heinrich Gamper
Heinrich Gamper
Funktion Anfang Sektion Beirat der Ortsstellenleitung 1963-1966 Beirat, AVS Ortsstelle St. Pankraz Mitglied der Ortsstellenleitung 1963-1963 Ausschuss, AVS Ortsstelle St.